• Οι έρευνες TSCM (Technical Surveillance counter-meters - Ηλεκτρονικά Αντίμετρα Παρακολούθησης) αποσκοπούν στον εντοπισμό ύποπτων μικροσυσκευών, αναμεταδοτών, μικροσκοπικών κατασκοπευτικών φωτογραφικών μηχανών και μηχανισμών απεικόνισης, που μπορεί να βρίσκονται κρυμμένοι ή εντοιχισμένοι σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου σας.

  • Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση κρυμμένου κατασκοπευτικού υλικού ή κάποιου κενού ασφαλείας, που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιος κατάσκοπος για να έχει πρόσβαση σε μυστικά, ιδιωτικά ή απόρρητα ζητήματα.

TSCM

Εντοπισμός ύποπτων μικροσυσκευών, αναμεταδοτών, μικροσκοπικών κατασκοπευτικών φωτογραφικών μηχανών και μηχανισμών απεικόνισης, που μπορεί να βρίσκονται κρυμμένοι ή εντοιχισμένοι σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου σας.TSCM investigations greece

Απειλές

Στην ενότητα που ακολουθεί αναφέρονται μερικά παραδείγματα μεθόδων και συσκευών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την υποκλοπή πληροφοριών. Όπως θα διαπιστώσετε οι περισσότερες συσκευές υποκλοπής δεδομένων και πληροφοριών είναι αδύνατο να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού από έμπειρο προσωπικό.

  • Κοριοί ή μαγνητόφωνα, που τοποθετούν σε κρύπτες επισκέπτες ή προσωπικό.
  • Τηλεφωνικοί κοριοί που εγκαθίστανται στη τηλεφωνική γραμμή με σκοπό την υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών.
  • Ειδικοί πομποί-αναμεταδότες με μπαταρία (wood-bock transmitter), που μπορεί να εγκατασταθούν από το καθαριστικό προσωπικό, το προσωπικό ασφαλείας, τα κατώτερα στελέχη, το προσωπικό συντήρησης και επισκευών κτλ. Η εμφάνιση τους είναι όμοια με ένα κομμάτι ξύλο από τα έπιπλα.
  • RF πομπούς, που μπορεί να τοποθετηθούν σε πολλά σημεία
  • CCTV κάμερες, με μικροσκοπικούς φακούς
  • Μικρόφωνα τοποθετημένα στους τοίχους, που μπορεί να αποκαλυφθούν μόνο με τη χρήση ακτινών X-RAY
  • Αναμεταδότες RF, με μπαταρία που μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από γραφεία, σε είδη διακόσμησης, πίσω από κουρτίνες κτλ
 
Βρίσκεστε εδώ: Home ΠΗΓΕΣ Απειλές