• Οι έρευνες TSCM (Technical Surveillance counter-meters - Ηλεκτρονικά Αντίμετρα Παρακολούθησης) αποσκοπούν στον εντοπισμό ύποπτων μικροσυσκευών, αναμεταδοτών, μικροσκοπικών κατασκοπευτικών φωτογραφικών μηχανών και μηχανισμών απεικόνισης, που μπορεί να βρίσκονται κρυμμένοι ή εντοιχισμένοι σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου σας.

 • Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση κρυμμένου κατασκοπευτικού υλικού ή κάποιου κενού ασφαλείας, που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιος κατάσκοπος για να έχει πρόσβαση σε μυστικά, ιδιωτικά ή απόρρητα ζητήματα.

TSCM

Εντοπισμός ύποπτων μικροσυσκευών, αναμεταδοτών, μικροσκοπικών κατασκοπευτικών φωτογραφικών μηχανών και μηχανισμών απεικόνισης, που μπορεί να βρίσκονται κρυμμένοι ή εντοιχισμένοι σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου σας.TSCM investigations greece

Ηλεκτρονικά Αντίμετρα Παρακολούθησης – Συστήματα Εντοπισμού Υποκλοπών

Τα συστήματα TSCM είναι η επίσημη ορολογία που χρησιμοποιεί ο στρατός των Η.Π.Α για τις συσκευές εντοπισμού και εξουδετέρωσης υποκλοπών. Ουσιαστικά είναι:
η συστηματική εξέταση μια συγκεκριμένης περιοχής ή χώρου  με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό με τη χρήση εγκεκριμένου εξοπλισμού και τεχνικών
με στόχο τον εντοπισμού ύποπτου κατασκοπευτικών συσκευών, κενών ασφαλείας ή τη διασφάλιση της ακεραιότητας ευαίσθητων ή ιδιωτικών πληροφοριών.Τα τελευταία χρόνια η ολοένα αυξανόμενη κυκλοφορία επαγγελματικού κατασκοπευτικού και κρυπτογραφικού υλικού έχει αναγκάσει το υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α να δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων και συσκευών TSCM.
Τα ηλεκτρονικά αντίμετρα παρακολούθησης (TSCM) αποτελούνται από:

 • Πολύμετρα, για γενικές μετρήσεις παροχής ενέργειας
 • Συστήματα TDR, για τον έλεγχο της ακεραιότητας των τηλεφωνικών γραμμών και άλλων καλωδίων επικοινωνίας.
 • Σαρωτές συχνοτήτων, με ένα μεγάλο εύρος κεραιών και φίλτρων με σκοπό τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για ιδιαίτερα σήματα.
 • Παλμοσκόπια, για την οπτική απεικόνιση των σημάτων
 • Αναλυτές ραδιοφάσματος για  διεξοδική ανάλυση των rf σημάτων
 • Μη γραμμικούς ανιχνευτές κόμβων/συνενώσεων (NLJD) για την ανίχνευση στοιχείων που συνδέονται με κρυμμένες συσκευές υποκλοπών
 • Φορητά μηχανήματα παραγωγής ακτινών X-RAY για τον έλεγχο του εσωτερικού αντικειμένων και τοίχων
 • Συσκευές και εργαλεία για την ανίχνευση απειλών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Ειδικά εργαλεία για την αποσυναρμολόγηση αντικειμένων και τοίχων
 • Θερμικές κάμερες
 
Βρίσκεστε εδώ: Home ΠΗΓΕΣ Ηλεκτρονικά Αντίμετρα Παρακολούθησης – Συστήματα Εντοπισμού Υποκλοπών